ana sayfakullanım sözleşmesi

kullanım sözleşmesi

SAFFOODS | KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 • Genel Hükümler
   1. SAFFOODS GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından işletilen “www.safnutrition.co” adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ve/veya Şirket tarafından işletilen bir mobil uygulamayı (“Uygulama”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, işbu Kullanım Sözleşmesi’nin Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanılmadan önce okunması gereklidir. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.
   2. Şirket, Uygulama ve İnternet Sitesinde mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Uygulama ve İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Uygulama ve İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer.

   

  1. Kullanım Kuralları
   1. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte, Kullanıcı’nın Uygulama ve İnternet Sitesi kullanımını engellenebilir:
  1. Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin Uygulama ve İnternet Sitesi’ne kaydedilmesi,
  2. Uygulama ve İnternet Sitesi’nin içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
  3. Uygulama ve İnternet Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

   

 • İçerik Kullanımı
   1. Şirket, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve tasarımı ile Uygulama ve İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, her türlü marka, Uygulama ve İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. Uygulama ve İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. Uygulama ve İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.
   2. Kullanıcılar’a tanımlanan veya kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcılar’ın özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
   3. Şirket, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
   4. Kullanıcı tarafından Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden iletilen tüm içerik Şirket’e ait olup, işbu içerik pazarlama amacıyla kullanılabilir.

   

  1. Ödeme İşlemcileri ve E-Ticaret Sağlayıcıları
   1. Şirket, Uygulama ve İnternet Sitesi içinde çevrimiçi sipariş verilmesini ve Şirket’in sunduğu belirli ürün ve/veya hizmetlerin (“Ürün”) satın alınmasını sağlayacak bir e-ticaret mağazası işletebilir. Uygulama ve İnternet Sitesi yoluyla Ürün satın almak için, Ürünler’in ödemesini işleme almak üzere gerekli olan Kullanıcı kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgilerinin (“Ödeme Bilgileri”) verilmesi istenebilir. Kullanıcı, Ödeme Bilgileri’nin gelecekteki satın alımlar için kaydedilmesini tercih edebilir.
   2. Ödeme Bilgileri, bir ödeme işlemcisine (“Ödeme İşlemcisi”) tarafından işlenmekte ve talep edilmesi halinde kaydedilmekte olup Uygulama ve İnternet Sitesi’nde yer alan sistem üzerinden bağlantı sağlanmaktadır. Ödeme İşlemcisi, yapılan ödemeleri işleme almaktadır. Şirket, Ödeme İşlemcisini kendi takdirine bağlı olarak her zaman değiştirebilir.
   3. Ödeme İşlemcisi hizmetlerinin kullanımına ek olarak veya bunun yerine, Şirket tarafından, çeşitli içerik, materyal, veri, bağlantı, resim, promosyon, hizmet ve başka unsurlar bizzat kendi üzerinden veya üçüncü kişilerden ürün/hizmet alımı yoluyla eklenerek Uygulama ve İnternet Sitesi özelleştirebilir.

   

 • Müşteri Sadakat Programı
   1. Müşteri Sadakat Programı, münhasıran Şirket’in takdirine bağlı olmak kaydıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki özellikleri içerebilir:
   2. Puan Toplama Planları: Bu sadakat planları; Şirket’in satış noktalarında (fiziksel işletme mekanı veya eticaret dükkanı) yapılan her bir satın alma işlemi ve/veya Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirilen diğer işlemler ve/veya münhasıran Şirket tarafından belirlenen diğer işlemlerle (ör. Facebook’ta paylaşmak, Şirket’in üye kulüplerine katılmak) puan kazanılmasını sağlar. Kazanılan puanlar, Şirket tarafından önceden belirlenmiş bir dönüştürme oranıyla kazanca dönüştürülebilir.
   3. Damga Kartı: Bu sadakat özelliği, Uygulama ve İnternet Sitesi üzerindeki damgalı kartta sanal damgalar biriktirilmesini sağlar. Şirket tarafından önceden belirlenen miktarda damga biriktirildiğinde, bir ödül, indirim veya diğer avantajlar (“Avantajlar”) elde etmeye hak kazanılır. “Damga”, Şirket bünyesinde bir satın alım, Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinde bir işlem (ör. sosyal medyada paylaşım yapma) veya Şirket tarafından belirlenen başka herhangi bir işlem olabilir.
   4. Ön Ödemeli Kart: Bu sadakat özelliği, Şirket tesislerinde, Uygulama ve İnternet Sitesi aracılığıyla veya münhasıran Şirket tarafından belirlenen başka bir yöntemle belirli bir sayıda ürün elde etme hakkı tanıyan ön ödemeli bir kart satın alınmasını sağlar. Ön ödemeli karttaki ürünler, kartta belirtilen son kullanma tarihine kadar alınabilir.
   5. Bütçe ile Ödeme: Bu sadakat özelliği, Şirket’e belirli bir tutarda ödeme (“Bütçe”) yaparak Türk cinsinden aynı tutarın Uygulama ve İnternet Sitesi’ne yüklenmesine olanak tanır. Bu tutarın bakiyesi sıfıra (0) inene kadar Bütçeyle Uygulama ve İnternet Sitesi’nden satın alım yapılabilir.
   6. Kuponlar: Bu sadakat özelliği, Şirket tarafından kupon kodu (ör. bir sayı veya kare kod dâhil bir barkod) taşıyan bir kupon olarak Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden sunulmaktadır. Kuponun kullanılabilmesi için kupon kodunun, ödeme sayfasında veya yalnızca Şirket tesislerindeki kasiyer tarafından girilmesi, taranması ve/veya okunması gerekir. Kuponda aksi belirtilmediği sürece, her işlem için yalnızca bir kupon kullanılabilir. Her kupon yalnızca üzerindeki geçerlilik tarihleri arasında kullanılabilir. Süresi geçmiş kuponlar kabul edilmeyecektir. Kuponlar, belirli sınırlamalara ve/veya ön koşullara tabi olabilir ve bunlar kuponun üzerinde belirtilir. İşletme tarafından tespit edilen hileli veya sahte kuponlar kabul edilmeyecektir. Kuponlar parayla veya hediye kartlarıyla değiştirilemez. Şirket, herhangi bir kuponun kullanımını sınırlandırma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak, tanımadığı, Şirket veri tabanında/listelerinde mevcut olmayan veya daha önce kullanıldığı iddia edilen kuponları onaylamayabilir. Kabul edilmeyen kuponlar geçersiz sayılacaktır. İşletmeye verilen kuponların iadesi mümkün değildir. Kupon düzenlemek ve/veya dağıtmak için üçüncü tarafların hizmetleri kullanılabilir. Bu üçüncü taraflar kupon içeriğinden, koşullarından, kullanımından veya geçerliliğinden sorumlu olmayacaktır. Şirket, nedeni ne olursa olsun, kabul edilmeyen hiçbir kupondan veya bu kuponlarla ilgili hiçbir anlaşmazlık veya sorundan sorumlu değildir.
   7. Genel Kulüp Kampanyaları: Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli Avantajların kayıtlı kulüp üyeleri veya belirli üye grupları için geçerli olmasına karar verebilir. Avantaj elde etmek için, Kullanıcılar’ın Şirket’e aktif bir şekilde kayıtlı bir üye olarak tanıtılması gerekebilir.
   8. Müşteri Sadakat Programının Geçerliliğinin Sona Ermesi/Feshedilmesi; Sorumluluk Reddi: Yürürlükteki mevzuata tabi olarak, Uygulama ve İnternet Sitesi içindeki yukarıda bahsi geçen Müşteri Sadakat Programı, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir: (a) ilgili özelliğin ön ödemesinin/bütçesinin kullanılması veya bir Avantajın kullanılması; (b) ilgili özelliğin veya Avantajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinin geçmesi; (c) Uygulamanın mobil cihazınızdan kaldırılması; (d) Şirket’in, herhangi bir nedenle ilgili özelliği ve/veya Avantajı iptal etmeye karar vermesi. 

   

  Şirket, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın: (a) işbu Sözleşme’nin veya herhangi bir bölümünün Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda Müşteri Sadakat Programını ve/veya Avantajlarını askıya alabilir veya iptal edebilir veya (b) Müşteri Sadakat Programı’nın kısmen veya tamamen sonlandırabilir. Buna ek olarak, Şirket, örneğin satın alınan bir ürünü iade edilmesi veya puanların işbu Sözleşme’ye uygun olarak kazanılmamış olması gibi çeşitli nedenlerden dolayı kazanılan puanları azaltabilir. Her halükarda, kullanılmayan puanlar, kuponlar, hediye kartınızdaki sanal para veya herhangi bir nedenle yararlanılmamış hiçbir Avantaj için Kullanıcılar’a geri ödeme veya para iadesi yapılmayacaktır.

   

 • Sorumluluklar
   1. Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlandığı andan itibaren bu Kullanım Sözleşmesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.
   2. Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanan Kullanıcı’nın yapmış olduğu işlemler (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) daha iyi hizmet sunmak amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak Uygulama ve İnternet Sitesi’nin Kullanıcılar’a sunulan deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılabilmektedir.
   3. Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu duyuru, bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.
   4. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hile girişimlerinde bulunamaz. İşbu hükümde belirtilen fiillerde bulunması halinde Kullanıcı’nın hesabının sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
   5. Uygulama ve İnternet Sitesi, Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
   6. Internet Sitesi’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler bölüm içeriğinde duyurulmak kaydı ile belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır. 

   

 • Hizmet Sürekliliği
   1. Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme üzerinde herhangi bir ayrıca bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Sözleşmesi’ni aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Uygulama ve İnternet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’a bildirilecektir. Güncel Kullanım Sözleşmesi, Uygulama ve İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Internet Sitesi’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.
   2. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

   

 • Gizlilik Politikası
   1. Uygulama ve İnternet Sitesi’nde Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verebilmek, ilgili verileri analiz ederek operasyonel fayda sağlamak amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) Kullanıcı’dan talep edilmektedir. Toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Uygulama ve İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır.
   2. Uygulama ve İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılabilecektir. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Uygulama ve İnternet Sitesi’ni ve varsa Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılabilecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.
   3. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, Uygulama ve İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin Uygulama ve İnternet Sitesi’ne geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Uygulama ve İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.
   4. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

   

 • Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi 
 • 7.1. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler Kullanıcı sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

  7.2.  Kanun kapsamında Veri Sorumlusu SAFFOODS GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. 

  7.3. Kullanıcı’nın kişisel verileri istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek, Kullanıcılar’a Şirket’in faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

  7.4. Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,  İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.


 • Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
 • İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.